ICT

De ICT-ploeg van SCOOP is 7 man sterk. Ze staat in voor alle ICT-behoeften van onze 20 instellingen : opleiding, ondersteuning, telefonie, netwerk, hardware, software, beveiliging,... de lijst wordt steeds langer en de uitdagingen zijn groot.

6 ICT-coördinatoren verzorgen de technische kant van het verhaal. Zij zijn telkens verantwoordelijk voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van het ICT-park bij meerdere instellingen.

1 ICT-coördinator richt zich uitsluitend op het pedagogisch-didactische aspect van ICT. Hij verzorgt de dagdagelijkse ondersteuning op Smartschool en onze administratieve pakketten, maar altijd met de dieperliggende missie om te komen tot verregaande autonomie en zelfredzaamheid. Hij zet ook projecten op over heel de Scholengroep, zoals ICT-idee.

De middelen (in tijd en geld) die aan ICT besteed kunnen worden zijn helaas beperkt. Daarom tracht de ICT-ploeg schaalvoordelen te realiseren d.m.v. raamcontracten en groepsaankopen en worden er afspraken gemaakt m.b.t. de te handhaven standaarden.

ICT-idee
Smartschool