GO! Campus Fenix Grimbergen

Wie zijn we?

De leerling staat bij GO! Campus Fenix centraal. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van onze taak als onderwijsinstelling, de school steeds uitgaat van een aantal basisprincipes.

Allereerst houden we ons eraan, als ASO-school, om leerlingen voor te bereiden op een hogere onderwijscarrière. Een doorgedreven begeleiding en een oprechte interesse voor elk individu laat ons toe zo snel mogelijk een geschikte richting te vinden voor de leerlingen. Een optimale ontplooiing van talent, vaardigheden en interesses zijn hier bepalend. Intellectuele ontwikkeling is echter maar een deel van het plaatje. Het is van essentieel belang dat we onze leerlingen leren samenleven. Deze opdracht wordt in het onderwijslandschap maar al te veel vergeten. Onverdraagzaamheid en egoïsme vinden hun kiemen in het verzaken aan deze taak. GO! Campus Fenix is een warme school die verdraagzaamheid, respect en het opnemen van verantwoordelijkheid hoog in het vaandel draagt. We streven een hartelijk contact na tussen enerzijds leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling. Door een voorbeeld te scheppen van respectvolle en vreedzame omgang met elkaar, zorgen we dat elke leerling als integer mens in de maatschappij komt te staan.

GO! Campus Fenix zet volop in op het welzijn van leerlingen. Een doorgedreven socio-emotionele begeleiding en opvang zitten verankerd in het schoolleven. Leerkrachten spannen zich in om de zwakkere leerlingen zo veel mogelijk persoonlijk te laten groeien, zonder daarbij de sterksten tegen te houden. Door het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid proberen we de motivatie zo hoog mogelijk te houden. Education is not about filling a bucket, it’s about starting a fire. GO! Campus Fenix zorgt graag voor de eerste vonk.

www.campusfenix.be