GO! atheneum Zaventem

Wie zijn we?

GO! atheneum Zaventem staat garant voor ...

Kwaliteitsvolle studie- en beroepskeuzebegeleiding

Ambitieuze projecten in een aangename leer- en leefomgeving

Zorgzaam onderwijs met oog voor elk individueel talent

Actief pluralisme steunend op participatie van leerkrachten, leerlingen en externe partners

Vaklokalen die beantwoorden aan de specifieke noden van elke studierichting

Engagement tot het vormen van verdraagzame, kritische en mondige burgers

Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse rand met extra taalsteun voor wie daar nood aan heeft

Technologie in de klas met beamers, smartboards, Apple-netwerk enz…

Ecologisch verantwoorde en duurzame initiatieven in samenwerking met de gemeente

Maximale onderwijskansen voor elke leerling d.m.v. concrete acties rond studiemethode, planning, organisatie en remediëring

www.kazaventem.be