GO! basisschool Hertog Jan Kortenberg

Wie zijn we?

Wij zijn een groene school: een open school met een ruime, groene speelplaats en een sterk MOS beleid. Een thuis met gezellige klassen in aangename, functionele gebouwen.

Ook sport staat centraal in ons beleid: een sportieve school met aandacht voor turnen, zwemmen, bewegingsmomenten en tussendoortjes.

Verder streven we naar een gezonde geest in een gezond lichaam door extra aandacht te besteden aan het gezondheidsbeleid (fruitproject, waterfonteintjes…).

In ons dagelijks werk staan het welbevinden van uw kind, zijn kennis en vaardigheden (talent) centraal. We hebben oog voor het sociaal-emotionele van onze kinderen en werken aan sociale vaardigheden met het leerprogramma TOEKA.

Uw kind krijgt kansen om tot volledige ontplooiing te komen, op eigen niveau en tempo en met de nodige individuele aandacht. Hiervoor maken we gebruik van vernieuwde en up to date methodes, concrete materialen, nieuwe technieken en een waaier aan didactische werkvormen.

We kiezen ook voor de handen: creativiteit, dynamisch en experimenteel ontdekken, leren door doen en handelen… dragen we als team hoog in het vaandel.

Uw kind wordt van nabij opgevolgd, waarbij U als ouders steeds op de hoogte wordt gehouden via (kleuter)rapporten, oudercontacten, informele en formele gesprekken.  

www.hertogjan.be