GO! basisschool Spectrum

Wie zijn we?

Het leven is druk en wordt alsmaar drukker. Herstructureringen, schaalvergroting … alles moet sneller en groter. Toch hebben onze kinderen rust en kleinschaligheid nodig. Zij herademen als de leerkracht hen individueel kent, hen volgt in studievreugde en –verdriet, mee sport en speelt, met hen natuur en techniek verkent, op zoek gaat naar talenten, vaardigheden aanleert … kortom, dicht bij hen staat.

Zo’n leerkrachten, zo’n individuele aanpak, zo’n band met natuur en techniek vindt u terug in het onderwijsproject Ter Bronnen en Bukadie in Kampenhout.

De beleidsvisie van GO! basisschool Spectrum is volledig afgestemd op het Pedagogisch Project van het GO! Het PPGO heeft een pluralistische grondslag en beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het bijzonder aan het Verdrag aangaande de rechten van het kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989.

GO! basisschool Spectrum staat open voor alle leerlingen ongeacht geslacht, nationaliteit, herkomst, filosofische of ideologische overtuiging en stelt dat deze verscheidenheid door iedereen wordt aanvaard en geëerbiedigd.

www.go-spectrum.be