GO! technisch atheneum Horteco Vilvoorde

Wie zijn we?

Heb je groene vingers? Vraag je je af hoe de natuur in elkaar zit en wil je gewapend met een proefbuis en een microscoop op ontdekkingstocht gaan? Heb je je hart aan dieren verloren? Of ben je overtuigd dat we duurzaam met ons milieu moeten omgaan en wil je leren hoe dat kan? Dan ben je in onze school voor natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu aan het juiste adres.

Leren én doen

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen de kennis die ze opdoen ook in de praktijk kunnen toepassen. Ons schooldomein van 52 hectare biedt daarvoor alle kansen: honderden plantensoorten, tientallen boomsoorten, boomgaarden, bos, weiland, grasland, parkgebied, natuurgebied, milieubeheer, een kringlooptuin, teeltvelden, een hectare serres met allerlei fruitteelten, groenteteelten, bloementeelten en sierboomteelten, een veld- en snijbloemenwei, meer dan duizend dieren van een 120-tal diersoorten (grote huisdieren, kleine huisdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën), een agility-parcours, een trimsalon, een paardenpiste, geen schoollabo’s maar professionele labo’s die meer proeven mogelijk maken dan de leerplannen vragen.

Dankzij al die voorzieningen voeren de leerlingen zelf alle handelingen uit en moeten ze niet toekijken hoe anderen dat doen. Doordat de meeste praktijklessen op ons domein plaatsvinden, zijn er minder uitstappen nodig, waardoor de lestijd minder naar verplaatsingen gaat en er minder kosten zijn.

Ook met de bedrijfs- en onderzoekssector hebben we nauwe banden. Onze leerlingen kunnen voor hun stages in meer dan 850 stagebedrijven en stage-instellingen terecht, zodat ze aan de slag kunnen in de sector van hun keuze.

Leraren met kennis en ervaring

Van onze leraren verwachten we ook dat ze kennis en praktijkervaring combineren. De meesten onder hen komen uit de sector waarover ze nu lesgeven, of ze combineren zo’n job met hun functie als leraar. De leraren biotechniek hebben allemaal ervaring als onderzoeker in laboratoria van universiteiten of bedrijven.

Ruimte, vrijheid, ondersteuning

Onze leerlingen mogen in de pauzes vrij tussen de teelten, de dieren en in het park rondlopen. We hebben er ook geen probleem mee dat ze dan hun gsm’s gebruiken. Een school maakt tenslotte deel uit van de echte wereld. Die open, losse sfeer vinden we ook belangrijk in het contact tussen leraren en leerlingen. Een gemoedelijke omgang met interesse en respect voor elkaars talenten en verschillen staat op onze school centraal.

Drie voltijdse medewerkers ondersteunen de leerlingen en klasgroepen op studie- en persoonlijk vlak. Elke klas krijgt daarnaast ook studiebegeleiding in het lessenpakket en de leerlingen kunnen deelnemen aan een huiswerkklas.

Vaak horen we dat leerlingen die zich op een andere school niet goed voelden, hier helemaal openbloeien. De vele oud-leerlingen die onze school nog geregeld bezoeken, getuigen van de fijne herinneringen die zij aan hun schooltijd in KTA Horteco overhouden.

Internaat

Welbevinden stopt niet na schooltijd. Door onze specifieke richtingen en unieke voorzieningen komen onze leerlingen uit heel Vlaanderen. Zij wonen dikwijls te ver om elke dag met de trein naar school te komen. Voor hen biedt ons internaat een oplossing. Ervaren opvoeders en een leerbegeleidster zorgen voor een stabiel en stimulerend leerklimaat met ruimte voor ontspanning in een vriendschappelijke sfeer. Ook leerlingen die thuis moeilijk kunnen studeren, vinden in het internaat de structuur die ze nodig hebben.

Leerplezier

GO! technisch atheneum Horteco wil alle leerlingen vaardigheden en kennis aanleren, sociale bagage meegeven en een ervaringsgerichte, boeiende schooltijd laten beleven, zodat zij als volwassenen goed voorbereid en met een sterke persoonlijkheid in het leven staan.

www.horteco.be