Visie

De visie van SCOOP is tot stand gekomen vanuit het onontkoombare besef dat onderwijs zich hoort af te stemmen op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. De snelheid waarmee die veranderingen zich voordoen is hoog. Daarom willen, moeten en durven wij mee op die snelheidstrein springen. Onze leerlingen zitten er al op. En zij wachten …

Het antwoord is onze radicale keuze voor de methode van onderzoekend leren. Het vertrekpunt is de verwondering die onze leerlingen koesteren voor de wereld rondom hen.

Visie - Mentaliteitsswitch
Visie - Ik doe, ik doe wat jij ook doet
Visie - Coach with a key
Visie - Nieuwe rugzak
Visie - Lef
Visie - Van binnenuit
Visie - Hele visietekst